Свързващото вещество ECOSE® Technology

Свързващото вещество ECOSE® Technology има функция, както и свързващото вещество, базирано на фенол-формалдехид при конвенционалните изделия от минерална вата. Осигурявайки здравина, дълготрайност и еластичност, необходими в индустрията за изолационни материали, то свързва влакната. Това е революционно научно откритие, което елиминира формалдехида и фенолите, намиращи се в традиционните свързващи вещества, използвани в различни промишлени процеси.

Минералните вати с ECOSE® Technology

Не приличат на другите изолации – те са със землистокафяв цвят, получен без добавяне на изкуствени бои, пигменти или акрили. Същевременно продължават да комбинират по уникален начин топлинни и звукоизолационни характеристики, както и механични характеристики с най-висок клас по реакция на огън A1 (негорими материали).

Притежат сертификат EUCEB, който гарантира пълна безопасност и биоразградимост – доказателство на безвредност за човешкото здраве. Минерална вата с ECOSE® Technology е отличена със сертификат Indoor Air Comfort Gold Standard Certificate, като част от Eurofins Indoor Air Comfort Gold стандарт за тестване и сертификационна програма, което означава, че каменната минерална вата с ECOSE® Technology допринася за подобряване качеството и чистотата на въздуха в помещенията,  в които е положена.

ПОЛЗИ ОТ СТРОИТЕЛСТВО С ДЪРВЕСИНА

 • Възобновяем материал в сравнително кратки срокове 25÷50г.;
 • Екологичен материал –не замърсява ако бъде изхвърлен!!!;
 • Материалът с най-ниско енергийно потребление за пр. и рец.
 • Удачен (добър за обитаване) микроклимат на сградите;
 • Естествено вентилирано пространство;
 • Добри топлоизолационни характеристики;
 • Добър естетически вид;

ПРЕДИМСТВА НА ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ

 • Лек материал –5÷10 пъти по-лек от стоманобетона;
 • По-икономично фундиране – лека конструкция;
 • Малки сеизмични сили – лека конструкция;
 • Липса на мокри процеси след нулев цикъл;
 • Лесен за обработка, множество възможности за свързване;
 • По-лек и икономичен транспорт и механизация.

НЕДОСТАТЪЦИ

 • Податлив на деградиращи процеси – гниене и биологични повреди;
 • Акустични неудобства свързани с малка обемната плътност на дървесината или малки дебелини на елементите;
 • Специфични детайли за осигуряване на дълготрайност;
 • Поведение (реакция на огън) при пожар – специфични мерки

В началото на 20-ти Век плавно се заменя от материали като стомана и стоманобетон;  след 1945г. К.Д.е пощи напълно забравена като стр. материал в отделни държави в Европа до началото на 90-те години.  В началото на 90-те години започва обратна тенденция основана на необходимостта за намаляване на CO2 емисии;

В резултат на това ЕС в лицето на ЕК поставя и още по-строги изисквания, по отношение на енергийното поведение и потребление на сградите като се въвежда понятието „сгради с нулеви–въглеродни емисии“ („zero-carbon”) 2016; Това е момента, в които К.Д. в съчетание с нови производствени технологии бавно, но устойчиво възвръща своя пазарен дял.